εποξείδια


εποξείδια
Ετεροκυκλικές ενώσεις με τριμελή οξυγονούχο δακτύλιο, για παράδειγμα, το αιθυλενοξείδιο και η επιχλωρυδρίνη. Οι ενώσεις αυτές είναι πολύ δραστικές με οξειδωτικούς και αναγωγικούς παράγοντες και οξέα. Πολυμερίζονται, επίσης, εύκολα με θέρμανση ή καταλύτες και δίνουν εποξειδικές ρητίνες.

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.